Goed Gebruik Geneesmiddelen

Infographic ZonMw Goed Gebruik Geneesmiddelen i1
x

GGG Als verbindende schakel

GGG is een verbindende schakel in een complex systeem van professionals en organisaties die gezamenlijk gericht zijn op het beter gebruik van geneesmiddelen. Prominente spelers in dit geneesmiddelenveld zijn wetenschappelijke verenigingen, (ziekenhuis)apothekers, huisartsen, beleidsorganisaties, overheid, zorgverzekeraars, farmaceutische industrie en pati├źnten. Deze partijen zijn ook vertegenwoordigd in de GGG-raad, die sturing geeft aan het programma.

GGG heeft hierbij tot doel onderzoeksgeld effectief te besteden door aan de meest relevante en kwalitatief beste onderzoeken subsidie toe te kennen, waarbij een optimale haalbaarheid en de kans op brede implementatie gewaarborgd is.

i2
x

Subsidietoekenning door GGG

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen werkt tijdens het subsidieproces samen met commissieleden en externe referenten die de aanvragen beoordelen op relevantie en kwaliteit. Daarnaast is het budget bepalend voor het aantal toe te kennen projecten.

De commissie adviseert aan ZonMw welke projecten in aanmerking komen voor het toekennen van subsidie. De hier genoemde cijfers geven de stand van zaken weer van alle subsidierondes waaruit financiering van projecten is voortgekomen tot 1 januari 2022.

i3
x

Aantal onderzoeksprojecten

Het aantal GGG-projecten is onderverdeeld in toegekende, lopende en afgeronde projecten en het aantal toegekende Verspreidings- en implementatie impuls projecten (VIMP). De hier genoemde cijfers geven de stand van zaken weer van alle subsidierondes waaruit financiering van projecten is voortgekomen tot 1 januari 2022.

In de afgelopen 10 jaar zijn de volgende subsidierondes geïnitieerd om de GGG-doelstellingen te bereiken:

 • Open Ronde
 • STIP
 • Grote Trials
 • Rediscovery
 • Registratie
 • Complexe Interventies
 • BeNeFIT
 • Personalised Medicine
 • Top down
 • Implementatie (sinds 2022)
 • DO Farmaco (voorloper van GGG-programma en voor 2012 reeds geïnitieerd, uitkomsten wel in periode 2012-2022)
i4
x

Opbrengsten en Impact

Uit het rapport van SiRM "Een sterke schakel - Evaluatie ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen" (april 2022) blijkt dat het GGG-programma een zeer belangrijke plaats inneemt binnen het onderzoek naar geregistreerde geneesmiddelen en bijdraagt aan een levendig groeiend onderzoeksveld.

De wetenschappelijke opbrengsten van het GGG-programma zijn groot. Ook de impact die wordt gegenereerd is aanzienlijk.

Het GGG-programma heeft zich in de afgelopen 10 jaar minstens 9 keer terugverdiend.

i5
x

>25% Percentage richtlijnaanpassingen

Uit het rapport van SiRM "Een sterke schakel - Evaluatie ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen" (april 2022): "Voor een kwart van de afgeronde projecten is aangegeven dat de resultaten van het onderzoek zijn toegepast in richtlijnen. Voor bijna 20% van de projecten wordt nog een toepassing in de richtlijn verwacht. Zeker niet alle projecten hoeven noodzakelijkerwijs tot een richtlijntoepassing te leiden. Denk aan onderzoeken die succesvol bewijzen dat een interventie geen plaats moet krijgen in de praktijk, aan registraties waarvoor opstartsubsidies verstrekt zijn of aan onderzoeken die tot een hele praktische toepassing in de praktijk leiden, zoals een vragenlijst. Daarnaast zijn er veel aandoeningen/behandelingen waarvoor (nog) geen richtlijn(module) beschikbaar is."

i6
x

Monetaire opbrengsten

"De netto monetaire opbrengsten van tien jaar GGG zijn ruim €1 miljard, waarvan €200 miljoen gemonetariseerde QALY's betreft. Hiermee heeft het programma zich op dit moment al minimaal negen keer terugverdiend." (SiRM, Een sterke schakel - Evaluatie ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, april 2022)

i7
x

Totaal GGG budget circa 190 miljoen

Uit het rapport van SiRM "Een sterke schakel - Evaluatie ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen" (april 2022): "Aan de 453 projecten die in de evaluatie zijn betrokken is circa €190 miljoen subsidiegeld toegekend. Aangezien het merendeel van de gesubsidieerde onderzoeken een looptijd van meerdere jaren heeft, zijn veel projecten nog niet afgerond. Van vier type rondes - Grote Trials, Rediscovery, Complexe Interventies en BeNeFIT - zijn alle projecten nog lopend."

i8
x

Aantal QALY's

"Uit de gezondheidseconomische analyse blijkt dat tien jaar GGG minimaal 9.800 levensjaren in goede gezondheid heeft opgeleverd. Omdat slechts drie projecten statistisch significante winst in quality adjusted life years (QALY's) rapporteerden, gebruiken we hier nadrukkelijk het woord 'minimaal'.

Andere afgeronde GGG-projecten hebben ook kwaliteitswinst opgeleverd, maar deze is niet gemeten in QALY's, of was uiteindelijk niet statistisch significant."( SiRM, Een sterke schakel - Evaluatie ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, april 2022)

i9
x

Toegekende projecten

"Over 2012-2021 honoreerde het GGG-programma ruim een derde van de uitgewerkte subsidieaanvragen in de Open Rondes (12% van de projectideeën). In de gerichte rondes varieerde dit percentage fors per type ronde van 33% voor Rediscovery tot 83% in Registratie en BeNeFIT. Wanneer er meer honoreerbare aanvragen zijn dan binnen het subsidiebudget past, prioriteren de commissies deze aanvragen." (SiRM, Een sterke schakel - Evaluatie ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, april 2022)

i10
x

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft alle projecten in verschillende aandachtsgebieden onderverdeeld, dit noemen we de kamers van het GGG-huis:

 • Implementatie
 • Infrastructuur
 • Onderwijs
 • Nieuwe indicaties
 • Therapietrouw
 • Polyfarmacie
 • Medicatieveiligheid
 • Toedieningsvormen
 • Onder- en overbehandeling
 • Doelmatigheid & effectiviteit
 • Farmacotherapie op maat
 • Nieuwe ontwikkelingen